Calendar

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

活动内容

在5年的申请期内,将推出一系列的推广活动以鼓励更多企业申请及提升企业对计划的认识。透过推广活动,不同行业的企业亦可借鉴一些有关发展品牌、升级转型及拓展内地市场的最佳作业典范。