Calendar

«  
  »
S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

活動內容

在5年的申請期內,將推出一系列的推廣活動以鼓勵更多企業申請及提升企業對計劃的認識。透過推廣活動,不同行業的企業亦可借鑑一些有關發展品牌、升級轉型及拓展內地市場的最佳作業典範。